Čovek, nauka i eterična ulja

Čovek, nauka i eterična ulja

Zašto eterična ulja deluju?

  • zato što su liposolubilna
  • zato što se sastoje od ekstremno malih molekula

Kako eterična ulja deluju na ljude?

  • psihički: putem impulsa na mirisnoj sluzokoži, koji preko mirisnog nerva dospevaju do limbičkog sistema u mozgu, stimulišu se različiti delovi mozga i utiče na oslobađanje neurotransmitera (glasnika u mozgu).
  • telesno: promenama pritiska i uticanjem na kanale, kao i supstance na svakoj pojedinačnoj ćelijskoj membrani, aktiviraju se, u zavisnosti od načina primene i ulja, različiti procesi u telu.

Kako eterična ulja deluju na klice?

  • ona ometaju ili uništavaju ćelijsku membranu bakterija i gljivica, tako da klica ne može više da se razmožava ili potpuno odumire.
  • ona ometaju sposobnost virusa da se zakače za ćelije ljudi ili životinja, tako da je imunom sistemu lakše da ih odbije.

Pošto je vrednovanje mirisa veoma individualno, oni ne deluju kod svih ljudi na isti način, čak i kada su spoljašnji uslovi identični. Ova činjenica otežava naučno istraživanje aromaterapije. Osim toga, eterična ulja u zavisnosti od zemlje porekla, vremena žetve i metode proizvodnje, mogu jako da variraju, tako da klinička istraživanja na istu temu, sa istim testiranjima i uljima istog naziva mogu da ispadnu veoma različita – ponekad čak protivrečna. Sa druge strane, stručnjacima je lako da dokažu dejstvo na klice, rezultati istraživanja, koja su u ovoj oblasti vršena preko 100 godina, govore sasvim jedinstvenim jezikom.

Pošto bolesti, pre svega hronične, često mogu da nastanu kao posledica nekog psihičkog problema, aromaterapija je u najboljem smislu reči holistička terapija, pošto se u istoj meri obraća i telu i psihi – naravno pod pretpostavkom da se stručno primenjuje.

Većina sastojaka eteričnih ulja sastoji se od prostih molekula ugljenika, sasvim slično sastavnim delovima nekih hormona čoveka, holesterola i vitamina A. Danas se veruje da je to objašnjenje za kompleksno svojstvo nekih eteričnih ulja da deluju poput hormona i da imaju sposobnost da regulišu hormone.

Direktno dejstvo na mozak

Pošto su gasoviti molekuli eteričnih ulja veoma mali i pri tom su liposolubilni, ne samo da mogu brzo da dospeju u krvotok preko kože i sluzokože, već mogu čak i da probiju krvno-moždanu barijeru i time neposredno da utiču na mozak. Danas imidžing tehnikama, kao što je kompjuterska tomografija, može da se dokaže da oni postaju aktivni pre svega u filogenetski najstarijem delu našeg organa za razmišljanje. Tamo se obrađuju naše primarne potrebe; na njih samim tim mogu da utiču eterična ulja: emocije, sećanja, seksualnost i apetit.

Kao i neki drugi, dokazano veoma efikasni prirodni lekovi (na primer preparati od kantariona), eterična ulja sve više dospevaju na vatrenu liniju preterano revnosnih medicinara. Njihove izjave su međutim, po više od jednog pitanja diskutabilne, na primer u pogledu metoda testiranja ili razlikovanja između veštačkih i prirodnih materija. I Savezni zavod za ekologiju u Nemačkoj  je pre izvesnog vremena zauzeo zvaničan stav o sve rasprostranjenijoj upotrebi mirisnih materija: mišljenje je bilo negativno, pre svega bi trebalo zaštiti decu od mirisnih supstanci. Ponovo nije napravljena jasna razlika između veštačkih i prirodnih molekula. Najpoznatiji istraživač mirisa na nemačkom govornom području, prof. dr med Hans Hat, opovrgao je većinu negativnih tvrdnji veoma stručno i naučno je dokazao da navedena upozorenja moraju da se posmatraju diferencirano, tako da ne važe za prirodne mirisne materije.

Kozmetika, parfemi i deterdženti od 2005. godine moraju na etiketi (INCI) da imaju navedena imena 26 navodnih mirisnih alergena. Čim se, dakle, u jednom proizvodu nalaze određene količine prirodnog ulja ruže ili lavande, nestručnom potrošaču to izgleda kao se u njemu nalaze “otrovne” hemikalije. U odgovarajućim propisima nije napravljena razlika između sintetičkih i prirodnih mirisnih materija. Između januara 2003. i 31. decembra 2004., u jednom obimnom istraživanju na 21.325 pacijenata sa ekcemom, utvrđeno je, međutim, da samo sedam od ovih materija zaista imaju jak alergijski potencijal.